Metoder

Samtale
Gennem samtalen, kan du opnå øget forståelse af egne tanker, følelser og reaktioner, og du kan få redskaber til at håndtere svære situationer i dit liv.

Samtalen og samværet kan desuden hjælpe dig med at rumme stærke følelser, som kan være for vanskelige at være alene med. Opmærksomt nærvær i forhold til kroppens fornemmelser, tanker og følelser kan være vigtige elementer i vores samtaler.

Drømmetydning, sandplay og kreativt udtryk
Ved at arbejde med dine drømme og /eller sandplay billeder skaber du kontakt til en stærk, kreativ og helbredende kraft, i dig selv. Denne kraft kan hjælpe dig med at håndtere livets udfordringer på nye og bedre måder Begge metoder kan være en støtte, når du skal træffe store beslutninger.

Det er ofte en fordel at inddrage 'ikke verbale udtryk' som tegninger og sandplay. Disse metoder går på en nænsom måde udenom menneskers intellektuelle kontrol og skaber dermed mulighed for at bruge større dele af hjernens og bevidsthedens kapacitet til at håndtere udfordringerne.

Traumebehandling
Via metoderne Somatic Experience eller TFT (Tankefelt Terapi) arbejder vi nænsomt med dét, som har været traumatisk. Min erfaring er at begge metoder bringer forløsning både fysisk og psykisk – uden at re-traumatisere.

 


"Alle veje, der ikke kommer fra hjertet
ender blindt" (kinesisk ordsprog)

Mindfulness og meditation 
Via mindfulness og meditation skærper du din opmærksomhed på kroppens fornemmelser, tanker og følelser og du opnår en dybere kontakt med dig selv.  Denne kontakt hjælper dig med at lytte til “dit indre kompas”.

Samtidig trænes du i ikke at identificere dig fuldt med dine følelsesmæssige svingninger eller tanker, hvilket skaber en frugtbar afstand, hvorfra disse kan håndteres mere konstruktivt.


Autoriseret psykolog Kirsten Lysgaard
Tel. 28912756
Klinik Syddjurs: Nygårdsvej 34, 5464 Brenderup

Programmeret og hosted af nordicweb